Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Program stypendialny „Stypendia Pomostowe” - realizowany wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Skierowany do tegorocznych maturzystów, pochodzących z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, którzy dostali się na studia dzienne oraz pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Głównym kryterium przyznawania stypendium w tym programie jest liczba punktów uzyskanych na maturze oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. 

Aktualności - Stypendia Pomostowe