Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Dzięki naszym pierwszym darczyńcom - Stowarzyszeniu Wspierającym Partnerstwo Gmin Adelebsen z Niemiec oraz Banku Gospodarki Żywnościowej w 2013 roku powstała bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu wieluńskiego. Początkowo obrała ona niewielkie rozmiary, przez co nie byliśmy w stanie objąć wsparciem wystarczającej liczby potrzebujących osób. Stale rosnąca liczba wniosków oczekujących była impulsem do tego, aby rozwinąć tę inicjatywę.

W 2019 roku wychodząc naprzeciw potrzebom naszej lokalnej społeczności, wstąpiliśmy w projekt utworzenia “Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”, który był współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Fundacja jako jeden z partnerów, wspierała projekt prowadzeniem bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki tej inicjatywie zasoby sprzętu znacznie się poszerzyły. 

Duża ilość sprzętu przyniosła ze sobą również duże koszty utrzymania wypożyczalni, dlatego od 2022 roku wypożyczalnia funkcjonuje jako odpłatna działalność pożytku publicznego. Oznacza to, że w dalszym ciągu jest to działalność NON-PROFIT, czyli nie przynosząca zysku, ale pozwalająca pokryć niezbędne do jej prowadzenia koszty. Z tego powodu cennik wypożyczalni jest bardzo atrakcyjny w porównaniu z konkurencją.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego został znacznie uproszczony. Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na sprzęt, a jeżeli jest on dostępny na magazynie, to jeszcze tego samego dnia można zgłosić się po jego odbiór. Warunkiem jest wpłacenie kaucji, uregulowanie kosztów najmu za pierwszy okres korzystania i podpisanie Karty Wypożyczeń (załącznik nr 1 do Regulaminu). Jedyną, możliwą formą płatności jest przelew (transakcja bezgotówkowa). Transport sprzętu pozostaje po stronie Klienta, dlatego warto zorganizować większy pojazd w celu przewozu łóżka rehabilitacyjnego.

Biuro Fundacji znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu – plac Kazimierza Wielkiego 2, pokój 205. 

Z kolei magazyn sprzętu nr 1 w niewielkiej odległości – przy ul. Piłsudskiego 6 (budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka) oraz magazyn nr 2 przy ul. Śląskiej 23a (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). 

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt należy skontaktować się z biurem Fundacji pod numerem: 723 254 655.

Serdecznie Państwa zachęcamy do skorzystania z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzonej przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Owe urządzenia do opieki domowej znacznie ułatwiają codzienną egzystencję zarówno osobie chorej jak i jej opiekunom. Warto mieć też na uwadze, że korzystając z usług Fundacji, wspiera się organizację pożytku publicznego przyczyniając się tym samym do podejmowania kolejnych działań na rzecz naszej lokalnej społeczności.