Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnością prowadząc dla nich subkonta. Dzięki temu Podopieczni Fundacji mają możliwość pozyskiwania środków z 1,5 % i darowizn m. in. na leczenie i rehabilitację. Podatnicy wskazujący numer KRS 0000115352 oraz cel szczegółowy w zeznaniu rocznym przekazują swoje 1,5 % podatku dochodowego na wybraną przez siebie osobę. Ponadto, subkonto umożliwia przekazywanie darowizn pieniężnych, które dzięki posiadanemu przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego statusu Organizacji Pożytku Publicznego umożliwiają odliczenie ich od podstawy opodatkowania.