Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego powstała 27 grudnia 2001 roku z mocy Uchwały Rady Powiatu Wieluńskiego nr XXXV/270/01 w sprawie ustanowienia fundacji. Dnia 15 marca 2002 r. nastąpiło ustanowienie jej Statutu oraz powołanie Zarządu i Rady Fundacji.

Niezmiennie od 29 marca 2004 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego stanowi Organizację Pożytku Publicznego.

Pełni wiary w przesłanie, iż zdolni, młodzi ludzie są jednym z najważniejszych zasobów społeczności lokalnej, w 2002 roku utworzyliśmy Fundusz Stypendialny, który umożliwia nam wspieranie uzdolnionych uczniów i studentów z naszego regionu, jak również umacnianie więzi łączących ich z ziemią wieluńską. Owa pomoc jest możliwa dzięki naszym Darczyńcom i Podatnikom. Wspólnie pomagamy młodzieży w pełni poszerzać swoje horyzonty wiedzy i umiejętności przyznając stypendia i nagrody.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego od wielu lat wspiera osoby z niepełnosprawnością prowadząc dla nich subkonta. Dzięki temu Podopieczni Fundacji mają możliwość pozyskiwania środków z 1,5% i darowizn m. in. na leczenie i rehabilitację. Podatnicy wskazujący numer KRS 0000115352 oraz cel szczegółowy w zeznaniu rocznym przekazują swój 1,5% podatku dochodowego na wybraną przez siebie osobę. Ponadto, subkonto umożliwia przekazywanie darowizn pieniężnych, które dzięki posiadanemu przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego statusu Organizacji Pożytku Publicznego umożliwiają odliczenie ich od podstawy opodatkowania.

Ponadto, wsparciem obejmujemy również Organizacje Pozarządowe działające na terenie powiatu wieluńskiego, nieposiadające statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Od 2013 roku prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, która w naszym lokalnym społeczeństwie zyskała ogromną popularność.  Wynika to z faktu, iż  zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego jest kosztowny i wiele osób nie może sobie na to pozwolić.  Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej lokalnej społeczności, w 2019 roku wstąpiliśmy w projekt utworzenia "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim", dzięki któremu nasza wypożyczalnia mogła znacznie poszerzyć swoją działalność.

Jeżeli prowadzone przez nas działania zyskały Państwa aprobatę, to bardzo dziękujemy, prosząc jednocześnie o wsparcie, ponieważ bez Waszej pomocy nie będziemy w stanie pomagać !