Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Zarząd Fundacji:
Tomasz Dawidziak - Prezes Zarządu
Agnieszka Wasińska - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Jażdżyk - Sekretarz Zarządu
Krystyna Miśkiewicz - Skarbnik Zarządu
Tomasz Matynia - Członek Zarządu
 
Rada Fundacji: 
Roman Burchaciński - Przewodniczący Rady Fundacji
Emilia Łaniewska - Sekretarz Rady Fundacji
Tomasz Klimecki
Krzysztof Owczarek
Paweł Rychlik
Jacek Kazimierczak
Waldemar Borczyk
Henryk Wojcieszak
Marian Kaczmarek
Jakub Jurdziński