Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

ZARZĄD FUNDACJI:

Tomasz Dawidziak - Prezes Zarządu

Agnieszka Wasińska - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Jażdżyk - Sekretarz Zarządu

Emilia Łaniewska - Skarbnik Zarządu

Tomasz Matynia - Członek Zarządu


RADA FUNDACJI: 

Henryk Wojcieszak - Przewodniczący

Zbigniew Wiśniewski - Sekretarz

Waldemar Borczyk

Stefan Florecki

Jakub Jurdziński

Marian Kaczmarek

Jacek Kazimierczak

Tomasz Klimecki

Krzysztof Owczarek

Paweł Rychlik

Grażyna Urbaniak-Kopczyńska