Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Regulamin Wypożyczalni

Czytaj dalej
Jak skorzystać z wypożyczalni?

Jak skorzystać z wypożyczalni?

Duża ilość sprzętu przyniosła ze sobą również duże koszty utrzymania wypożyczalni, dlatego od 2022 roku wypożyczalnia funkcjonuje jako odpłatna działalność pożytku publicznego. Oznacza to, że w dalszym ciągu jest to działalność NONPROFIT, czyli nie przynosząca zysku, ale pozwalająca pokryć niezbędne do jej prowadzenia koszty. Z tego powodu...

Czytaj dalej
Informacja dotycząca trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Informacja dotycząca trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Informacja dotycząca trwałości projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”   Z dniem 30 września 2021 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych...

Czytaj dalej