Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Uroczystość wręczenia stypendiów 2022

Uroczystość wręczenia stypendiów 2022

W dniu 22 listopada w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów z programów prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Podsumowanie XXIV już edycji programu „Równe Szanse” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz XXI edycji programu „Stypendia Pomostowe” poprowadził prezes zarządu Fundacji Tomasz Dawidziak przy wsparciu trzech członków zarządu: wiceprezes Agnieszki Wasińskiej, sekretarza Andrzeja Jażdżyka oraz skarbnik Emilii Łaniewskiej. Dyplomy laureatom mieli okazję wręczać również członkowie Rady Fundacji: p. poseł Paweł Rychlik, p. Jacek Kazimierczak i p. Henryk Wojcieszak. W tym roku Fundacja zorganizowała środki na wypłatę 21 stypendiów dla uczniów na łączna kwotę 32 500 zł (Równe Szanse) oraz 3 stypendiów dla studentów I roku na łączna kwotę 21 000 zł (Stypendia Pomostowe).

Uroczystość była też okazją do złożenia podziękowań darczyńcom Fundacji, dzięki którym programy stypendialne jak i inne działania statutowe zarząd Fundacji może realizować. Mowa tutaj zarówno o podatnikach, którzy wsparli Fundację swoim 1% podatku, ale też o lokalnych firmach i osobach prywatnych. Część tegorocznych stypendiów ufundowały Cementownia Warta S.A., Wielton S.A. i Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Swój wkład miały także bank RBS Lututów i Buzet Intermarche. W trakcie swojego przemówienia prezes Dawidziak przybliżył również inne podejmowane przez Fundację działania, w tym prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także streścił zrealizowane już działania obecnego zarządu, który swoją kadencję rozpoczął nieco ponad pół roku temu.

Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości serdecznie dziękujemy Dyrekcji ZS 1: p. dyr. Elżbiecie Urbańskiej-Golec oraz p. v-ce dyr. Dorocie Musiałek-Jeżewskiej. Dziękujemy również uczennicom ZS: Agnieszce Raszewskiej, Wiktorii Moras oraz Kornelii Nowak za uświetnienie gali swoimi występami wokalnymi.

Lista stypendystów XXIV edycji programów stypendialnych Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego:

PROGRAM STYPENDIALNY - RÓWNE SZANSE

Kategoria Absolwent

1) Katarzyna Błasiak - uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Średnia z ubiegłego roku szkolnego to również 5,44.  Fundatorem stypendium jest Cementownia WARTA S.A. 

2) Liwia Garncarek - uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, średnia z ubiegłego roku szkolnego to 5,94.

3) Zuzanna Klemińska - uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Średnia z ubiegłego roku szkolnego to również 5,89.

4) Maria Krajcer - uczennica II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, a średnia jaką uzyskała z ostatniego roku szkolnego jest równa 5,89. Fundatorem stypendium jest firma Wielton S.A.

5) Marcelina Petrowicz - uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Marcelina może pochwalić się średnią 5,89.

6) Aleksandra Sud - uczennica II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Uzyskała średnią z ubiegłego roku szkolnego równą 5,83. Fundatorem stypendium jest Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

7) Julia Śliwińska - uczennica II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Uzyskała średnią z ubiegłego roku szkolnego równą 5,61. Fundatorem stypendium jest Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

8) Jakub Wcisło – uczeń I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Uzyskał średnią z ubiegłego roku szkolnego równą 6,0.

9) Oliwia Wcisło - uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, średnia z ubiegłego roku szkolnego to również 5,94.

10) Marta Wojtyra - uczennica I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Uzyskała średnią z ubiegłego roku szkolnego równą 5,44. Fundatorem stypendium jest Cementownia WARTA S.A. 


Kategoria Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej

1) Vanessa Kaczmarzyk de Castellatti-Gotin - uczennica 4 klasy I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, uzyskała średnią 5,38. Ponadto, finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

2) Jakub Dłubak - uczeń 4 klasy Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie, którego średnia z ostatniego roku szkolnego wyniosła 5,38. Stypendium ufundowała Cementownia WARTA S.A.

3) Rafał Drozdek - uczeń 2 klasy II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Rafał może pochwalić się średnią 5,57. Stypendium ufundowała Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

4) Alicja Kotowska - uczennica 4 klasy II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, której średnia z ostatniego roku szkolnego wyniosła 5,27. Ponadto, finalistka XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego.

5) Zuzanna Krajcer - uczennica 4 klasy II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, średnia 5,44. Fundatorem stypendium jest firma Wielton S.A. Ponadto, finalistka XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego.

6) Anna Majkut - uczennica 4 klasy Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, uzyskała średnią 5,69. Fundatorem stypendium jest firma Wielton S.A.

7) Magdalena Patacz - uczennica 4 klasy Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, średnia 5,69.

8) Natalia Ptak - uczennica 4 klasy Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, uzyskała średnią 5,62.

9) Klaudia Syguła - uczennica 4 klasy Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Klaudia może pochwalić się średnią 5,77.

10) Iga Ścigała - uczennica 4 klasy Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie. Średnia z ubiegłego roku szkolnego   to również 5,38. Stypendium ufundowała Cementownia WARTA S.A.

11) Martyna Zarzycka - uczennica 4 klasy  I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, a średnia jaką uzyskała z ostatniego roku szkolnego jest równa 5,42. Stypendium ufundowała Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH XXI EDYCJA

1) Agnieszka Pęcherz - studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Finanse i rachunkowość.

2) Antonina Sołtysiak - studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek stosunki międzynarodowe.

3) Bartosz Szwed - student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek zarządzanie.


Wszystkim laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Może Cię zainteresować