Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Program „Sportowiec” - program na zasadach konkursu, przeznaczony dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami powiatu wieluńskiego, bądź uczących się na terenie powiatu wieluńskiego uzdolnionych wybitnie w dziedzinie sportu oraz dla klubów sportowych z terenu powiatu wieluńskiego. Wysokość jednorazowej nagrody jest uzależniona od pozyskanych przez Fundację środków. 

Obecnie zawieszony.