Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Program „Lider Szkoły” - program, dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami powiatu wieluńskiego, bądź uczących się na terenie powiatu wieluńskiego, w którym do wygrania są rowery. Nagrody są przyznawane osobom z najwyższymi średnimi ocen z ostatniego roku szkolnego oraz z ostatniego półrocza roku bieżącego. Wygrane konkursy i olimpiady zwiększają szansę uczestników na wygraną. Pod uwagę bierze się również działalność charytatywną uczestników. W edycji Lider Szkoły 2017 został przyznany setny rower w tym konkursie. 

Obecnie zawieszony.