Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Informacja dotycząca trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Informacja dotycząca trwałości projektu Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”

 

Z dniem 30 września 2021 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza gotowość przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu do świadczenia usług w ramach 1 utworzonego miejsca wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wieluniu. 

Może Cię zainteresować