Aktualności

21.07.2016

UWAGA REKOMENDACJE!!!

Na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Pomostowych obradującej na posiedzeniu w dniu 20.07.2016 rekomendacje Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do XV Edycji PSP zostały przyznane następującym osobom:

1. Dorian Bul

2. Łukasz Krzysztof Kurpet

3. Mateusz Jura

4. Mateusz Tkacz

5. Wiktor Żuraw

6. Ewa Kwas

7. Norbert Rachubik

Lista osób rezerwowych:

1. Emil Wajs

2. Julia Eliza Sroka

3. Natalia Graczyk

 

Powyższe osoby prosimy o wypełnienie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2016 do godz. 16-tej. Następnie po zakończeniu wypełniania, prosimy wniosek wydrukować podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego d0 24 sierpnia 2016r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 43 843 79 32 lub drogą mailową biuro@fundacja.wielun.pl

 
 

04.07.2016

OGŁOSZENIE

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XV Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.
 
Program organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku (maturzyści lat ubiegłych, poprawiających maturę w 2016 będą zdyskwalifikowani). Kandydaci do stypendiów z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański z wyłączeniem mieszkańców miasta Wieluń),
 • zamieszkujących na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1295zł lub 1480zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 zgodnie z ALGORYTMEM
 • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie w programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,
 • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
Więcej informacji
 
 
 

26.06.2016
Nagrody rozdane
Jeszcze raz laureatom  gratulujemy, a firmie „ZASADA BIKES” dziękujemy.
DSC_0812
więcej zdjęć tutaj

 

08.06.2016

 

OGŁOSZENIE

Po dokonaniu oceny wniosków przez Komisję Konkursową

Zarząd Fundacji przedstawia listę laureatów w konkursie 

„Lider Szkoły” 2016

zorganizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego i

firmę

logo bez tła-lider

Szkoły Ponadgimnazjalne

Tytuł „Lidera Szkoły” uzyskali:

1. Dawid Grajoszek – I LO w Wieluniu

2. Patrycja Błach – II LO w Wieluniu

3. Sandra Wlazła – ZS nr 1 w Wieluniu

Szkoły Gimnazjalne

Tytuł „Lidera Szkoły” uzyskali:

1. Marcelina Woszczalska – Gimnazjum nr 1 w Wieluniu

2. Julia Wątor – Gimnazjum nr 3 w Wieluniu

3. Natalia Matławska – Gimnazjum w Ostrówku

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 16.06.2016r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół nr 2 im. J.Długosza w Wieluniu .

Dyrekcję, laureatów oraz rodziców serdecznie zapraszamy

 


 

10.05.2016

LIDER SZKOŁY 2016

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego wspólnie z firmą

logo bez tła-lider

ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu

„LIDER SZKOŁY” 2016

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 16.05.2016r. do 31.05.2016r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Biuro Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201 lub 103, 98-300 Wieluń (siedziba Starostwa

Powiatowego w Wieluniu) w godz. 7.30.-12.30

REGULAMIN

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

08.06.2016r.

 


 

02.03.2016

OGŁOSZENIE

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne i obywatelskie mieszkańców powiatu wieluńskiego. Możliwość skorzystania z porad prawnych kierowana jest przede wszystkim do osób nieposiadających środków finansowych na skorzystanie z pomocy kancelarii.

paragraf-bez tła

czytaj więcej


 

02.03.2016

„DZIEŃ FUNDACJI”

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po raz kolejny zorganizował spotkanie, na którym podziękował Darczyńcom i Wolontariuszom.

DSC_1389

 Więcej zdjęć


 

21.02.2016

Zaproszenie

 


 

13.01.2016

OGŁOSZENIE

Od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Wieluńskiego rozpoczęły funkcjonowanie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
1. Wieluń – budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń; nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00

bURSA

2. Pątnów – budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie Pątnów 50A 98-355 Pątnów, nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

PĄTNÓW 1

3. Łyskornia – budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55 98-350 Biała; nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie udzielona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-19:00.

ŁYSKORNIA

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni oraz adwokaci. Radcowie prawni świadczyć będą pomoc prawną w poniedziałki, wtorki i co drugą środę, a adwokaci w pozostałe dni.


 

13.01.2016

1

 


 

22.12.2015

Fundacja_2015 zyczenia


22.12.2015

OGŁOSZENIE

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego informuje, że posiadamy do wypożyczenia na chwilę obecną następujący sprzęt rehabilitacyjny:

 • koncentrator tlenu
 • wózki inwalidzkie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

Tel. 43 843 79 32


 

17.12.2015

Wręczono stypendia 17 edycji programów stypendialnych Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

29

 

Stypendystom serdecznie gratulujemy

Więcej zdjęć


16.12.2015

OGŁOSZENIE

W związku z uruchomieniem z początkiem 2016 roku przez samorząd powiatowy trzech punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej, Biuro Porad Prawnych przy Fundacji zaprzestaje swojej działalności.


16.12.2015

Dodatkowe stypendia w programie

„Równe Szanse”

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

czytaj więcej

 


02.11.2015

OGŁOSZENIE

Ze względu na rezygnacje Pana Marcina Rabendy ze stypendium „ Agrafka Agory”, stypendium zostaje przyznane Pani Kindze Bernaś zamieszkałej w Niwiskach Dolnych.

Serdecznie Gratulujemy!

 


28.10.2015

Stypendia na I rok studiów – lista stypendystów z 2 naboru

Z OGROMNĄ PRZYJEMNOŚCIĄ informujemy,

że  została opublikowana lista stypendystów pomostowych,

którzy otrzymali stypendia na I rok studiów
w ramach drugiego naboru w XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na studiach!

Lista stypendystów zamieszczona jest TUTAJ (w sekcji Stypendia krajowe / Stypendia na I rok / Wyniki rekrutacji).

 


26.10.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDNETÓW – AGRAFKA AGORY

 

więcej informacji tutaj


 

26.10.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Mistrzowie matematyki”

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

więcej informacji tutaj

 


26.10.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

TALENTY”

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

więcej informacji tutaj

 


26.10.2015

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu….więcej informacji tutaj


11.09.2015

Mistrzowie matematyki”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków  na stypendia dla uczniów szkół‚ podstawowych gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz studentów uzdolnionych matematycznie, współfinansowanego z Fundacją… mBanku Mistrzowie matematyki”

wiecej informacji tutaj

 


08.09.2015

TALENTY 2015/2016

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do Programu Stypendialnego „TALENTY” dla uczniów  i studentów uzdolnionych artystycznie.

 Stypendia przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne uzyskane z trzech poprzednich lat poprzedzających rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.

więcej informacji tutaj.


08.09.2015

„AGRAFKA AGORY” 2015/2016

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego  wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczyna nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla studentów „Agrafka Agory.

więcej informacji tutaj


08.09.2015

XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO 2015/2016

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XVII Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współfinansowanego z Fundacją… im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse

więcej informacji tutaj


03.08.2015

W dniach 03-19.08.2015 biuro fundacji nieczynne.

Przepraszamy.


24.07.2015

UWAGA – REKOMENDACJE !!!

Na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej ds. Stypendiów Pomostowych obradującej na posiedzeniu w dniu 22.07.2015r. rekomendacje Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do XIV edycji PSP zostały przyznane następującym osobom:

1. Paulina Szwed

2. Izabela Antosik

3. Damian Wróblewski

4. Karolina Stolarczyk

5. Kamila Podgórniak

6. Paulina Szewczyk

7. Klaudia Kowalska

Lista Rezerwowych:

 1. Barbara Kucharska
 2. Sylwia Walkowiak
 3. Natalia Szlawska

Powyższe osoby prosimy o wypełnienie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2015r.

Następnie po zakończeniu wypełniania, prosimy wniosek wydrukować, podpisać  i wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do 24 sierpnia 2015 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 43 843 79 32 lub drogą mailową: biuro@fundacja.wielun.pl


02.07.2015

OGŁOSZENIE

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XIV Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II ), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

 

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2015 będą dyskwalifikowani).

 • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański, z wyłączeniem mieszkańców miasta Wieluń)
 • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1 225 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1 400 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2015r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 90 punktów ( liczbę punktów należy obliczyć samodzielnie na podstawie Algorytmu zamieszczonego w regulaminie),
 • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,
 • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

więcej informacji tutaj

 

 


02.07.2015

 OGŁOSZENIE

paragraf-bez tła

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne i obywatelskie mieszkańców powiatu wieluńskiego. Możliwość skorzystania z porad prawnych kierowana jest przede wszystkim do osób nieposiadających środków finansowych na skorzystanie z pomocy kancelarii.

więcej informacji tutaj


24.06.2015

Nagrody rozdane

Jeszcze raz laureatom  gratulujemy, a sponsorom dziękujemy.
DSC_0095
więcej zdjęć tutaj
 
 
 

02.06.2015

OGŁOSZENIE

Po dokonaniu oceny wniosków przez Komisję Konkursową     Zarząd Fundacji przedstawia listę laureatów w konkursie

„Lider Szkoły 2015”

zorganizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego i firmę

logo bez tła-lider

Szkoły Ponadgimnazjalne

Tytuł „Lider szkoły” uzyskali:

 1. Tomasz Karsznia – ZS nr 3 w Wieluniu
 2. Paulina Falender – II LO w Wieluniu
 3. Patrycja Pietras – II LO w Wieluniu

Szkoły Gimnazjalne

Tytuł „Lider Szkoły” uzyskali:

 1. Dominika Włodarczyk – Gimnazjum nr1 w Wieluniu
 2. Ewa Żuberek – Publiczne Gimnazjum w Osjakowie
 3. Magdalena Matras – Publiczne Gimnazjum w Konopnicy

więcej informacji tutaj

 

08.05.2015
 

LIDER SZKOŁY 2015 

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego wspólnie z firmą

logo bez tła-lider

ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu

„LIDER SZKOŁY” 2015

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 11.05.2015r. do 22.05.2015r.

więcej informacji tutaj

 
 

16.04.2015

 XIV EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.Polish - American Internship Initiative

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.więcej informacji tutaj

02.04.2015
 
życzenia wielkanoc 2015-kartka w prasie i na stronie
 

30.01.2015
11

 
15.01.2015
1
 

 31.12.2014
2015

Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was

pełen ciepła, radości i przyjaciół,

a w Waszym domu nigdy

nie zabraknie miłości i zrozumienia”


23.12.2014
 
kartka4strona 

 05.12.2014
 

szlachetna paczka 2014

 
 
 

25.11.2014

Od dnia 25.11.2014 Biuro Fundacji

czynne od   700 do 1300

 
 
 

13.11.2014

W dniu 14.11.2014 Biuro Fundacji nieczynne, z powodu urlopu.

Przepraszamy.

 

10.11.2014

Stypendia Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego rozdane

545cad181de84_gd

06.11.2014 w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy stypendystom.

 


30.10.2014

Zaproszenie 

Zarząd Fundacji  na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego serdecznie zaprasza tegorocznych stypendystów  programów stypendialnych Fundacji ( „Agrafka Agory”, Stypendia Pomostowe oraz  ” Równe Szanse „) na uroczyste rozdanie stypendiów, które odbędzie się

06.11.2014r. o godz. 13.00

w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, ul Wojska Polskiego 32

 

 


23.10.2014

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

XVI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW

więcej informacji TUTAJ

 


23.10.2014

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW – AGRAFKA AGORY

więcej informacji TUTAJ

 


Dodaj komentarz