Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

                                        Zarząd Fundacji

   Prezes Zarządu Andrzej Chowis                 Wiceprezes Zarządu Daniela Laskowska


  • Sekretarz Fundacji - Grażyna Ryczyńska
  • Skarbnik Fundacji - Krystyna Miśkiewicz
  • Członek Zarządu - Zenon Kołodziej


Rada Fundacji: 

Przewodniczący Rady Fundacji - Roman Burchaciński

Anna Menc
Robert Kaja
Tomasz Klimecki
Grażyna Kucharska
Dorota Musiałek-Jeżewska
Bożena Rabikowska
ks. Jarosław Boral
Andrzej Łebek
Wacław Witkowski
Henryk Bogus