Copyright 2021 - Custom text here

PITy dla stypendystów za rok 2019

W biurze Fundacji można odebrać PITy za rok 2019.

Pełnoletni stypendyści mogą upoważnić kogoś do odebrania PITu, pod warunkiem okazania odpowiedniego UPOWAŻNIENIA dostępnego TUTAJ

PIT należy odebrać do 21 lutego. 

 

 

DARY ZAKONU MALTAŃSKIEGO

200px Malteserkreuz.svg

Do Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego dotarł transport 21 łóżek rehabilitacyjnych podarowanych przez Zakon Kawalerów Maltańskich z Niemieckiego miasta Vechta. Przekazania darów dokonał Pan Bernhard Serwuschok z Maltańskiej Służby Medycznej dla którego był to już 286 transport darów dla potrzebujących społeczności w różnych krajach.

Do przekazania darów doszło dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Wojciecha Kożuchowskiego Kawalera Maltańskiego z Warszawy potomka Rodu Kożuchowskich b. właścicieli Mokrska i budowniczych kościoła w Mokrsku.

Część przekazanych łóżek w ilości 6 trafiło do Domu Dobrych Serc w Mirkowie k/Wieruszowa prowadzonego przez Zakon Sióstr Opieki Społecznej w Wieluniu, a pozostałe 15 do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Fundację.

Składamy serdeczne podziękowanie dla Pana Bernharda Serwuschoka, Pana Wojciecha Kożuchowskiego za przekazane dary oraz trzem wieluńskim firmom za pomoc przy transporcie łóżek do Mirkowa: Panu Janowi Urbaniakowi- Zakład Usług Leśnych i Komunalnych i Kazimierzowi Cegiełka - Cermat i rozładunku: dla Pani Alicji Krzemień i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

 

W imieniu Zarządu Fundacji na Rzecz

Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Andrzej Chowis

Prezes Zarządu

łóżka2

f t g m