Copyright 2020 - Custom text here

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

0001

 

Prowadzimy rekrutację do projektu utworzenia "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim", współfinansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, jako jeden z partnerów, wspiera projekt w zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu wieluńskiego. W celu skorzystania z usług należy zapoznać się z Regulaminem projektu, oraz przedłożyć w Biurze Fundacji prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem i niezbędnymi załącznikami. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

DOKUMENTY INFORMACYJNE

HARMONOGRAM

REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

DOKUMENTY DO DRUKU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (podpisuje Pełnomocnik)

OŚWIADCZENIE (podpisuje Korzystający i Pełnomocnik, zatem drukuje się 2 egzemplarze)

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (podpisuje Pełnomocnik)

WNIOSEK O UŻYCZENIE SPRZĘTU (podpisuje Pełnomocnik)

PEŁNOMOCNICTWO (podpisuje Korzystający)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

Aby skorzystać z wypożyczalni należy wypełnić komplet powyższych dokumentów oraz dostarczyć je do biura Fundacji.

Warto uprzednio skontaktować się telefonicznie, w celu sprawdzenia obecności prowadzącego wypożyczalnię oraz dostępności sprzętu.

 

ZASOBY WYPOŻYCZALNI

 • łóżka rehabilitacyjne
 • wózki inwalidzkie
 • wózek inwalidzki - elektryczny
 • balkoniki
 • kule
 • koncentrator tlenu
 • krzesło toaletowe/prysznicowe
 • wózki toaletowe
 • nakładkę wannową
 • podnośnik transportowo-kąpielowy
 • pionizator
 • schodołaz
 • ssaki
 • inhalatory
 • rowery rehabilitacyjne trójkołowe

W celu sprawdzenia dostępności sprzętu należy skontaktować się z biurem Fundacji tel. 043 843 79 32.

f t g m