Copyright 2019 - Custom text here

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Prowadzimy rekrutację do projektu utworzenia "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim", współfinansowanego ze środków RPO WŁ 2014-2020. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, jako jeden z partnerów, wspiera projekt w zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu wieluńskiego. W celu skorzystania z usług należy zapoznać się z Regulaminem projektu, oraz przedłożyć w Biurze Fundacji prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem i niezbędnymi załącznikami. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Podpisuje Pełnomocnik)

OŚWIADCZENIE (podpisuje Korzystający i Pełnomocnik)

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (podpisuje Pełnomocnik)

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

WNIOSEK O UŻYCZENIE SPRZĘTU (podpisuje Pełnomocnik)

PEŁNOMOCNICTWO (podpisuje Korzystający)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

W zasobach wypożyczalni posiadamy:

  • łóżka rehabilitacyjne
  • wózki inwalidzkie
  • wózek inwalidzki - elektryczny
  • balkoniki
  • koncentrator tlenu
  • krzesło toaletowe/prysznicowe
  • nakładkę wannową
  • podnośnik transportowo-kąpielowy
  • pionizator

W celu sprawdzenia dostępności sprzętu należy skontaktować się z biurem Fundacji tel. 043 843 79 32.

f t g m