AKTUALNOŚCI

04.11.2016

UWAGA  !!!!!

NOWY TERMIN ROZDANIA STYPENDIÓW

Uroczyste rozdanie stypendiów odbędzie się 23 listopada 2016 w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu

ul. Sieradzka 54,  98-300 Wieluń

03.11.2016

OGŁOSZENIE

„TALENTY”

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

1. Roman Burchaciński

2. Grażyna Ryczyńska

3. Krystyna Miśkiewicz

4. Daniela Baranowska

5. Janina Pawlaczyk

wniosków w Programie stypendialnym „Talenty” dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów, ogłasza, że stypendia otrzymują:

WIĘCEJ

03.11.2016

OGŁOSZENIE

LOGO_ROWNE_SZANSE.jpg

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

1. Roman Burchaciński

2. Grażyna Ryczyńska

3. Krystyna Miśkiewicz

4. Daniela Baranowska

5. Wioletta Mikołajczyk

wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współfinansowanego przez Fundację Batorego w ramach Programu „Równe Szanse”, ogłasza, że stypendia otrzymują:

WIĘCEJ

03.11.2016

OGŁOSZENIE

logo_agrafkaagory

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

1. Roman Burchaciński

2. Grażyna Ryczyńska

3. Krystyna Miśkiewicz

4. Daniela Baranowska

5. Wioletta Mikołajczyk

wniosków o przyznanie stypendium w Programie Stypendialnym dla studentów – „Agrafka Agory”, organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Agory, ogłasza, że wsparcie w formie stypendium otrzymują:

WIĘCEJ


03.11.2016

OGŁOSZENIE

logo-mbanku

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego po rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną w składzie:

1. Roman Burchaciński

2. Grażyna Ryczyńska

3. Krystyna Miśkiewicz

4. Daniela Baranowska

5. Monika Czajkowska

wniosków w Programie stypendialnym „Mistrzowie matematyki” dla studentów, finansowanego przez Fundacje mBank z Warszawy, ogłasza, że stypendia otrzymują:

WIĘCEJ

10.09.2016

Ogłoszenie

Stypendia Pomostowe

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z ogromną przyjemnością informuje, że została opublikowana lista stypendystów pomostowych, którzy otrzymali stypendia I rok studiów.

więcej

 

08.09.2016

logo-mbanku

Mistrzowie Matematyki”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do Programu Stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” dla   studentów uzdolnionych matematycznie.

Stypendia przyznawane są studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia matematyczne uzyskane z dwóch poprzednich lat poprzedzających akademicki, na który przyznaje się stypendium.

Osoba starająca się™ o stypendium z w/w programu powinna spełniać następują…ce kryteria:

 • jest stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego
 • studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach:
 • szczególnie uzdolniony/a matematycznie:

średnia ocena z matematyki za rok akademicki z dwóch poprzednich lat nie niższa 4,0 (jeżeli osoba jest studentem I roku będą brane oceny z poprzedniej szkoły).

Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca), wysokość stypendium wynosi miesięcznie: 500 zł

Zarząd Fundacji na wniosek Komisji Stypendialnej może przyznać stypendia jednorazowe.

Stypendium jest wypłacane na  indywidualne konta stypendystów.  Niezbędne dokumenty do ubiegania się™ o stypendium ( wniosek oraz oświadczenie o sytuacji materialnej kandydata), a także wszelkie informacje o programie można pobrać na stronie fundacji www.fundacja.wielun.pl a także w Biurze Fundacji –

pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń„, pokój 201

Prawidłowo wypełnione wnioski wnioski prosimy składać od12 września do 11 października 2016r do godziny 14:30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

więcej

07.09.2016

TALENTY

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do Programu Stypendialnego „TALENTY” dla uczniów  i studentów uzdolnionych artystycznie.

 Stypendia przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne uzyskane z trzech poprzednich lat poprzedzających rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.

Osoba starająca się™ o stypendium z w/w programu powinna spełniać następują…ce kryteria:

 • jest stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego lub uczę™szcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  siedzibę™ na terenie powiatu wieluńskiego,
 • osiąga co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 • dochód w rodzinie nie przekracza 1295 zł‚ netto na osobę

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy trwania roku szkolnego ( od września do czerwca ) i 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca)lub na okres krótszy. Zarząd Fundacji na wniosek Komisji Stypendialnej może przyznać stypendia jednorazowe.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

a) 150 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych

b) 250 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

c) 350 zł dla studentów

Stypendium jest wypłacane na  indywidualne konta stypendystów.  Niezbędne dokumenty do ubiegania się™ o stypendium ( wniosek oraz oświadczenie o sytuacji materialnej kandydata), a także wszelkie informacje o programie można pobrać tutaj: www.fundacja.wielun.pl

a także w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń„, pokój 201

Prawidłowo wypełnione wnioski wnioski prosimy składać od 12 września do 11 października 2016r do godziny 14:30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

więcej

LOGO_ROWNE_SZANSE.jpg

 

XVIII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XVIII Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współfinansowanego z Fundacją… im. Stefana Batorego w ramach Programu „Równe Szanse”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XVIII Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współfinansowanego z Fundacją… im. Stefana Batorego w ramach Programu „Równe Szanse”.

Osoba starająca się™ o stypendium z w/w programu powinna spełniać następują…ce kryteria:

 • jest stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego lub uczę™szcza do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  siedzibę™ na terenie powiatu wieluńskiego,
 • osiąga wysokie wyniki w nauce,
 • dochód w rodzinie nie przekracza 1295 zł‚ netto na osobę

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są także przyznawane stypendia specjalne dla uczniów pochodzących z terenów powiatu pajęczańskiego.
Stypendium wypłacane jest w 10 ratach w wysokości 150 zł dla gimnazjalisty oraz 250 zł‚ dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, na indywidualne konta stypendystów.  Niezbędne dokumenty do ubiegania się™ o stypendium ( wniosek oraz oświadczenie o sytuacji materialnej kandydata), a także wszelkie informacje o programie można pobrać tutaj: www.fundacja.wielun.pl

a także w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń„, pokój 201

Prawidłowo wypełnione wnioski wnioski prosimy składać od 12 września do 11 października 2016r do godziny 14:30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

więcej

Agrafka Agory

logo_agrafkaagory

AGRAFKA AGORY” 2016/2017

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego  wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczyna nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla studentów „Agrafka Agory”.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla zdolnych, lecz pozostających w trudnej sytuacji materialnej studentów dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, mających uprawnienia magisterskie. Osoba starająca się o stypendium z w/w programu powinna spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje na terenie powiatu wieluńskiego lub jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, mającej siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
 • osiąga wysokie wyniki w nauce ( w przypadku maturzystów wymagane jest minimum 90 pkt. z matury obliczonych według algorytmu lub średnia minimum 4,00 z ubiegłego roku akademickiego )
 • dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1295 zł netto.

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są… także przyznawane stypendia specjalne dla studentów pochodzących z terenów powiatu pajęczańskiego.

Wysokość wsparcia finansowego, które można otrzymać‡ to 380 zł miesięcznie.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o stypendium można pobrać w Biurze Fundacji – pl. K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń„, pokój 201, czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30, tel. (43) 843-79-32 e-mail: biuro@fundacja.wielun.pl, zapraszamy również na nasz…ą stronę™ na Facebooku. Prawidłowo wypełnione wnioski prosimy składać od 12 września do 11 października 2016r. do godziny 14.30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

więcej